ABC wiedzy o rozruszniku serca - Poradnik - Przychodnia Internetowa - PRZYCHODNIA.PL
Piątek 17. Sierpnia 2018r
Jacka, Julianny
linki sponsorowane, reklamy

ABC wiedzy o rozruszniku serca
KIEDY WSZCZEPIA SIĘ ROZRUSZNIK SERCA?
JAK DOKONUJE SIĘ WSZCZEPIENIA ROZRUSZNIKA?
ŻYCIE Z ROZRUSZNIKIEM


KIEDY WSZCZEPIA SIĘ ROZRUSZNIK SERCA?

Dla każdego jest oczywistym, że serce musi tłoczyć krew
Dla dotlenienia i odżywienia drogą krwi mózgu, nerek, wątroby, mięśni – niezbędne są częste i silne skurcze mięśnia sercowego! Te skurcze tłoczą krew porcjami do tętnic i dalej do tych ważnych narządów. Każdy skurcz mięśnia sercowego tłoczący krew odczuwamy jako „uderzenie serca” – a akcję tłoczenia krwi jako „bicie serca”. Odpowiednia liczba uderzeń serca na minutę gwarantuje, że narządy są dotlenione i odpowiednio odżywione substancjami energetycznymi, budulcowymi, witaminami, itp. Częstość tej ważnej dla zdrowia mimowolnej akcji serca mierzymy jako tzw. puls.
Pomiar pulsu mierzy przepływ krwi
Gdy serce tłoczy krew do tętnic - „porcjami” równymi pojemności komór - fala krwi rozciąga elastyczne ściany tętnic. Kiedy fala krwi przepłynie, następuje skurcz ścian tętnic. Naprzemienne rozkurcze i skurcze tętnicy są zwane tętnem lub pulsem krwi. Aby ustalić jak intensywnie serce pracuje – czyli ile w jednostce czasu tłoczy krwi? – najlepiej jest zmierzyć częstość pulsu na 1 minutę. Puls możemy łatwo wyczuć, przykładając palce do szyi w miejscu, gdzie przebiega tętnica. W ten bardzo prosty sposób mierzy się ilość uderzeń serca w ciągu minuty.
Dlaczego puls się zmienia?
W chwilach zdenerwowania lub wysiłku fizycznego serce bije szybciej, tłoczy więcej krwi - bowiem narządy potrzebują więcej tlenu i energii. Zapewnia to inteligentnie reagujący układ nerwowy, który posiada ośrodki przyspieszające i zwalniające pracę serca, znajdujące się w rdzeniu przedłużonym. Do tych ośrodków docierają pobudzające impulsy z mózgu. Istotny jest również sygnał hormonalny, np. związana ze stresem adrenalina, która jest intensywnie wydzielana przez nadnercza w stanach zdenerwowania znacznie przyspiesza bicie serca. Jeśli stres trwa długotrwale, gdyż jest spowodowany drudna do zmiany stresogenną sytuacją w domu czy w pracy - może dojść do zaburzeń krążenia, w tym do choroby nadciśnieniowej, i jej powikłań.
Czy serce może spowalniać?
Dobrze znana jest dobowa zmienność akcji serca. Np. w godzinach popołudniowych prawidłowa częstość akcji serca – to u mężczyzn puls od 46 do 93/min; a u kobiet od 51 do 95 uderzeń/min. Nocą serce odpoczywa i spowalnia. U osób młodych obniża się średnio o 24 uderzeń na minutę.; a u osób po 80 roku życia o 14 uderzeń na minutę.
Zagraża zdrowiu i życiu zbyt wolna praca serca!
Dobowe zmiany akcji serca, w tym nocne spowolnienie częstości skurczów mięśnia sercowego są niegroźne dla zdrowia, ale duże i przewlekłe spowolnienie –jest poważnym zagrożeniem. Chorobliwie wolna akcja serca zwana jest rzadkoskurczem mięśnia sercowego lub terminem medycznym - bradykardią. Jest to patologia powodowana zwykle niewydolnością lub uszkodzeniem układu przewodzenia lub generowania impulsów elektrycznych, który pobudza serce do energicznego skurczu .
Decyzję o wszczepieniu stymulatora serca podejmuje się, kiedy jednocześnie zaistnieją 3 przesłanki:
  1. Elektrokardiogram (EKG) chorego, czyli charakterystyczny wykres graficzny obrazujący elektryczną aktywność serca całkowicie niezrozumiały dla pacjenta - obrazuje zaburzenia przewodzenia (lub generowania) impulsów elektrycznych pobudzających serce do energicznego skurczu i tłoczenia utlenowanej krwi do tkanek.
  2. Za mała jest częstość skurczów mięśnia sercowego – co obrazuje puls znacznie poniżej 60 impulsów na 1 minutę
  3. U chorego obserwuje się wyraziste objawy niewydolności wywołane zaburzeniami przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu tzw. kliniczne, które opisujemy poniżej.
Jakie objawy wskazują na zaburzenia przewodzenia (lub generowania) impulsów elektrycznych w sercu?
Są nimi: szybka męczliwość podczas wysiłku, częste zawroty głowy, niekiedy nawet omdlenia czy utrata przytomności. Przyczyną tego jest najczęściej spowolnienie akcji serca wskutek zaburzenie rytmu kurczliwości mięśnia sercowego.


DOKONUJE SIĘ WSZCZEPIENIA ROZRUSZNIKA?


Co wszczepiamy – czyli jak wygląda rozrusznik serca?
Rozrusznik stał się obecnie bardzo mały. Może już być już mniejszy od niewielkiego i bardzo cienkiego zegarka, którego grubość wynosi ok. kilku mm. Łatwo jest go więc wszczepić pod skórę, tak aby nie był widoczny. Charakterystyczne są jego cienkie i długie elektrody, których końcówki w czasie zabiegu wprowadza się do przedsionka serca. Elektrody mają długość ok. 50 cm. Składają się z przewodów elektrycznych otoczonych silikonową izolacją, zakończone są niewielką kotwiczką lub wkrętem. Na zdjęciach poniżej przedstawiono typowe rozruszniki i elektrody wszczepiane na początku lat 2000.
Jak przebiega zabieg wszczepienia rozrusznika serca ?
Rozrusznik zwykle umieszczany jest podskórnie, na powierzchni klatki piersiowej poniżej obojczyka. Zabieg wszczepienia rozrusznika trwa zwykle około godziny. Trzeba wiedzieć, że jest zwykle przeprowadzany w specjalnej sali zabiegowej (nie operacyjnej!) – jednak z zachowaniem najwyższych wymagań odnośnie sterylności. Najczęściej wszczepia się elektrodę stymulatora do jednej komory serca (tzw. stymulator jednojamowy). Do tego typu zabiegu nie jest potrzebne znieczulenie ogólne - zwykle przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym i całkowitej przytomności chorego. W znieczuleniu miejscowym nacina się skórę nieco poniżej obojczyka na długości ok. 4 cm i następnie do żyły wprowadza się elektrodę przez specjalny prowadnik do serca. Końcówkę elektrody mocuje się w okolicy prawego przedsionka. Po umieszczeniu elektrody w stosownym miejscu serca, jest ona podłączona do rozrusznika. Oznacza to koniec zabiegu, którego ostatnim etapem jest zszycie skóry nad rozrusznikiem i założenie opatrunku.
Jak kontroluje się poprawność wszczepionego rozrusznika?
Poprawność jego położenia sprawdzana jest w trakcie zabiegu przy pomocy obrazowania rentgenowskiego. Następnie za pomocą zewnętrznego urządzenia testującego wymogi układu krążenia chorego ustala się parametry działania elektrody wytwarzającej impulsy elektryczne pobudzające serce do regularnej pracy. Impulsy te są wytwarzane przez mały stymulator zasilany przez baterię i sterowany przez mikokomputer. Za pomocą szwu mocuje się elektrodę tak, aby zapobiec zmianie jej położenia.
Jak wszczepia się stymulator dwułamowy?
Operacja wszczepiania stymulatora dwujamowego przebiega podobnie, chociaż jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż drogą żył trzeba wprowadzić do odpowiednich miejsc serca dwie elektrody.
Jak długo trzeba przebywać w szpitalu czy klinice?
Zwykle już na drugi lub trzeci dzień po zabiegu pacjent jest wypisywany do domu. Na pierwszą kontrolę zgłasza się do przychodni przyklinicznej za ok. 4 – 6 tygodni od wypisu z kliniki.


ŻYCIE Z ROZRUSZNIKIEM


Czy istnieje zagrożenie powikłaniami?
W zdecydowanej większości przypadków zabieg wszczepienia stymulatora jednojamowego przebiega bez komplikacji i może trwać tylko niecałą godzinę. Jednak w kilku procentach przypadków może dojść w trakcie zabiegu lub w jakiś czas po nim do wystąpienia powikłań. Niektóre z nich są względnie niegroźne: np. krwiak w miejscu wszczepienia rozrusznika, odklinowanie i niewielkie przemieszczenie elektrod w sercu. Wystąpienie takich powikłań wiąże się z koniecznością przedłużenia hospitalizacji o kilka dni w celu np. ponownej stabilizacji elektrod czy usunięciu krwiaka. Bardzo rzadko dochodzi do groźniejszych powikłań takich jak zainfekowanie rozrusznika i elektrod, zator powietrzny, tamponada serca, bakteryjne zapalenie wsierdzia czy nawet zgon. Niestety ryzyka wystąpienia powikłań nie da się całkiem wyeliminować. Dlatego decyzja o wszczepieniu rozrusznika serca powinna być bardzo starannie przemyślana tak przez pacjenta jak i przez lekarza.
Jak często po wszczepieniu stymulatora trzeba przychodzić na jego kontrolę?
Obecnie wszczepiane są nowoczesne rozruszniki serca, które zawierają mikrokomputer i baterie pozwalające na ok. 10-leni okres bezawarynej pracy. Taki mikrokomputer można obecnie bez ingerencji cielesnej – „na odległość” przeprogramowywać i poprawić parametry pobudzania serca. Jednak nawet takie nowoczesne urządzenie wymaga regularnego kontrolowania, sprawdzania stanu baterii, ciągłości elektrod, itp. Najważniejszą przyczyną kontroli jest jednak dopasowywanie programu stymulacji serca do aktualnego stanu zdrowia. Dlatego na pierwszą kontrolę należy zgłosić się do przychodni przyklinicznej za ok. 4 – 6 tygodni od wypisu z kliniki. Kolejne kontrole przeprowadzane są w zależności od potrzeb najpierw co kilka miesięcy, a następnie przy stabilnym ustawieniu mikrokomputera nawet co rok lub co dwa lata. Samemu należy zgłosić się na. Wizytę kontrolną w przypadku wystąpienia omdleń, zasłabnięć, dużej bolesności okolicy rozrusznika, itp.
Czego nie wolno osobom ze stymulatorem?
W trakcie badań zawsze należy informować lekarza, pielęgniarkę a nawet dentystę o wszczepionym rozruszniku. Niektóre zabiegi i badania diagnostycznych są bowiem przeciwwskazane. Do takich zabiegów zalicza się: niektóre zabiegi operacyjne:, kardiowersję elektryczną i defibrylację, litotrypsję oraz terapeutyczne napromienianie. Do przewiwskazany badań zalicza się badanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI), diatermię.
Czy można używać telefon komórkowy, kuchenkę mikrofalową i inne urządzenia elektryczne mając rozrusznik serca ?
Większość typowych domowych urządzeń elektrycznych, takich jak telewizor, radio, kuchenka mikrofalowa, komputer, golarka elektryczna, pralka może być bezpiecznie używana. Należy dbać o dobry stan techniczny tych urządzeń – a zwłaszcza o ich uziemienie. Telefon komórkowy również może być bezpiecznie używany jednak nie powinien być zbliżany do okolicy rozrusznika serca na odległość mniejszą niż 15 cm, a rozmowy należy przeprowadzać trzymając telefon przy uchu przeciwległym do strony po której został wszczepiony rozrusznik. Nie należy również nosić telefonu komórkowego w kieszeni blisko rozrusznika. Nie należy również zbliżać do rozrusznika elektrycznej suszarki do włosów.
Red.


Piśmiennictwo:
1. Symulator – przyjaciel twojego serca; dr hab. med. Franciszek Walczak, dr inż. Roma Kępski, PZWL, 1995
2. Bradykardia - przyczyny, rozpoznanie, leczenie. autor; Dr med. Andrzej Biłan Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych AM w Lublinie;Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Łopatyński; Źródło: "TERAPIA" NR 1 (160), STYCZEŃ 2005
3. Encyklopedie i publikacje internetowe

linki sponsorowane, reklamy

1592
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarz

90 monia 178.42.196.146
2013-11-14 20:48:02

Mam stymulator od tygodnia. Napiszcie ile czasu boli okolica wszczepienia.
89 Bronisława 83.7.160.27
2013-11-04 11:48:55

miałam taki sam przypadek po przeszczepie w szpitalu rzeszowskim,tamponada i tak jak piszesz,obyło się tylko bez otwierania klatki,boję się powtórnego wszczepu bo minęło już 10 lat..
88 Amela 86.63.122.186
2013-11-02 17:37:50

MAM STYMULATOR 2-JAMOWY OD 6 LAT. PODCZAS OSTATNIEJ KONTROLI LEKARZ STWIERDZIŁ,ZE MOJE SERCE NIE WYSYŁA ŻADNYCH IMPULSOW. CZY MOŻNA ŻYĆ,KIEDY SERCE W OGÓLE NIE PRACUJE?
87 Ania 46.148.6.191
2013-09-14 19:21:44

nie, raczej nic się nie stało z rozrusznikiem, mam 16 lat rozrusznik mam od 2 lat, dużo z nim przeszłam kilkanaście szpitali, w tym też porażenie prądem, i byłam na kontroli, nic nie wykazało, ale jeżeli dzieje się coś jakieś dolegliwości, to wtedy lepiej się zgłosić do kliniki, na sprawdzenie stymulatora ;) pozdrawiam.
86 franek 178.182.51.98
2013-08-20 10:44:03

Prose o odpowiedz
85 zbyslawa 83.11.162.39
2013-07-09 20:56:33

umieranie z rozrusznikiem
84 stasia 77.114.169.224
2013-06-30 20:51:41

7 dni temu mialam wszczepiony rozrusznik serca, narazie czuje sie dobrze
83 pIOTR 194.145.229.185
2013-06-18 11:45:21

Po wszczepieniu rozrusznika mama jest w domu ale bardzo osłabiona, meczy się szybko,jest senna itd. Czy jest to normalne i z czasem minie?
82 mrobek 79.185.91.209
2013-06-01 19:55:54

tez miałem silny ból, przejdzie Ci , zobaczysz :)
81 Jan 88.156.123.238
2013-05-01 22:34:10

poraził mnie prąd,ale nic mi sie nie stało boję się czy nie uszkodziło to rozrusznika.Czuje się dobrze nic nie odczuwam to chyba nie?
80 Andrzej 89.68.156.119
2013-04-21 00:51:14

Mam stymulator dwujamowy od dwóch dni i wydaje się że wszystko porządku!Zobaczymy co dalej -trzeba wierzyc ze jest potrzebny i ze poprawi stan zdrowia.
79 elli 91.201.17.50
2013-04-09 11:32:09

Po wstawieniu rozrusznika mam silny bol miesni ,czy ktos ma takie objawy.
78 Jan 88.156.114.64
2013-03-27 11:48:42

Mam 71też mam wszczepiony rozrusznik dwu jamowy,bo w nocy tętno spadało do 26 uderzeń io pobudzeń własnych choć czułem się dobrze,nigdy nie zemdlałem w życiu i mogłem wyjść na czwarte piętro,czasami stany lękowe.Lekarz prowadzący powiedział że muszę mieć rozrusznik i skierował do Zabrza i tam mi wszczepiono.Pragnę dodać że była wspaniała opieka lekarska i pielęgniarska nie wiem jak dalej,bo to dopiero parę dni, rana trochę boli trochę swędzi,żadnych bólów w sercu Także jeżeli jest zalecenie to trzeba się godzić,bo serce się zatrzyma i koniec,a tak jest nadzieja,że się jeszcze trochę pożyje.
77 Iza 91.223.57.1
2013-03-26 09:50:51

Mojej 80 letniej mamie wstawiono rozrusznik 20.03.2013. po tygodniu zaczął boleć ją kręgosłup , kolano w którym jest endoproteza i ogólny ból w ciele.Czy objawy mogą być spowodowane rozrusznikiem?
76 moja 79.160.111.162
2013-02-27 13:48:43

moja mama miala dzis rozrusznik tj 27 02 2013 wstawiony zobaczymy czY bedzie wszYstko ok czas pokaze dzwonilam do niej 13 30 mowi ze jest narazie ok zabieg byl robiony na ZASPIE W GDANSKU MA 66 LAT O 8 00 JA ZABRALI I MOWILA MI ZE TRWALO TO WSZYSTKO 5 GODZ POZDRAWIAM
75 mmm 178.37.232.80
2013-01-14 19:06:58

niestety, nie ma mozliwości "domowo" sprawdzić czy bateria się wyczerpuje - ale zazwyczaj praca rozrusznika nie jest powiązana z ciśnieniem, kontroluj tętno - jesli spada poniżej progów ustawionych przez lekarzy, to jest to znak, że bateria sie wyczerpuje
74 Blondi 2.30.118.50
2012-12-30 21:21:45

jak poznac czy bateria w rozruszniku serca jest rozladowana,minelo juz 5 lat od wszycia a od paru dni spada mi cisnienie tetnicze. Dzieki
73 danuta 46.169.140.33
2012-12-13 22:21:22

to normalne że twoja mama się meczy w polsce też dobrze zakładają
72 Anna 83.29.62.32
2012-12-09 20:31:11

Ja miałm wszczepiony stymulator dwujamowy 4 miesiące temu i bardzo dobrze się czuje mam 62 lata inormalnie żyje wszystko zagojone iwszystko moge robić jak przed tylko ja miałm zakładany w Nowym targu a Pani doktor zKrakowa iradze sie nie bać ,
71 łuki 159.205.187.170
2012-12-08 20:18:20

moja mama miała powarzny zawał i wczepilijej ten rozrusznik ale miała robiony zabiek w niemczech a jak jest unas to niewiem i czuje sie dobrze ale szybko sie meczy
70 kati 2.103.226.151
2012-11-09 19:33:57

Witam ja wlasnie dzisiaj mialam wymiane...uff boli...pozdrawiam
69 ja 83.238.0.80
2012-10-25 23:05:42

mam ten sam problem - od wszczepienia mineło prawie 3 miesiące i cały czas pobolewa mnie lewa strona.
68 gabrysia 88.156.122.232
2012-10-19 13:46:12

od 14-nastego mam wszczepiony rozrusznik ale do tej pory pobolewa mnie cała lewa strona może ktoś miał ten sam problem bo się martwie mam 53 lata
67 Ania 89.79.12.19
2012-08-03 16:45:49

Ja jestem zakwalikowana do wszczepienia rozrusznika,i po tym co piszecie już się boję.
66 yuras 89.68.194.3
2012-07-03 12:01:23

ale w dowodzie osobistym nie można nic schować...fizycznie nie możliwe...
65 Barbara 195.24.248.124
2012-06-16 23:36:04

Mój znajomy miał wstawiony rozrusznik serca na początku maja, a 18-maja zatrzymał się rozrusznik. Znajomy żył tylko tydzień i 3dni.
64 danuta 188.125.58.47
2012-05-19 15:37:44

2004.01.23 miałam wszczepiony stymulator serca w wieku 20 lat pozdrawiam
63 wilk 79.184.120.200
2012-05-09 20:45:49

W takim razie pracujesz w środowisku gdzie występuje duże pole magnetyczne wytwarzane przez silniki elektryczne.To może nie być bezpieczne dla pracy stymulatora, a co za tym idzie dla bezpieczenstwa innych ludzi.
62 Róża 83.23.92.223
2012-04-28 15:24:53

Ja miałam wszczepiony 3 tyg.temu i już nie czuję zmęczenia i nie chce mi się spać,powodzenia dla innych
61 Sławek 178.36.20.190
2012-04-24 20:29:48

Razem z rozrusznikiem dostaje się taką małą składaną kartę - "legitymacje", gdzie wpisywane są aktualne kontrole rozrusznika. Należy ją mieć przy sobie, najlepiej w dowodzie osobistym lub paszporcie i okazywać na granicy PRZED bramką magnetyczną do wykrywania metali. Wtedy przechodzi się bokiem i jest indywidualna kontrola.
60 ryszard 31.133.16.2
2012-04-15 10:19:38

oglądam w telewizorze programy w 3 D w okularach i nie czuję żadnych zmian ani dolegliwości
59 Ewelina 193.28.189.60
2012-03-15 11:07:02

Mój mąż ma od 2 tygodni rozrusznik, zastanawiam sie że czy ludzie z rozrusznikami jakoś to "zaznaczają na sobie", mam na myśli branzoletkę z nazwą urządzenia i grupą krwi czy nie? Mąż jest kierowca zawodowym i wróci do pracy i tak mi przyszło do głowy w razie jakiegoś wypadku powinno chyba być jakoś widoczne że ma rozrusznik, by odpowiednio go medycznie zaopatrzyć bezpośrednio po wypadku.
58 jojo 78.8.71.163
2012-02-29 21:23:50

Grozi mu rozrusznik?? co to za stwierdzenie?? Powiedziałbym że rozrusznik ratuje mu życie. Gdyby urodził się 50 lat temu, nie miałby takiej szansy. Powinna się pani cieszyć. Będziecie żyli długo i szcześliwie :)
57 kasik 84.193.246.145
2012-02-01 23:04:46

Witam moja babcia ma 80 lat i ma miec wymiane stymulatora, ale boje sie podobno strasznie bolesny zabieg i ryzyko ze w tym wieku moze nie przezyc :(
56 Bolesław 178.42.240.192
2012-01-19 17:31:59

Mam 86 lat i wszczepiony rozrusznik, jako samotnik muszę wykonywać różne prace wysiłkowe - co mi wolno a czego nie
55 chłop ze wsi 212.160.174.82
2012-01-16 15:54:38

73 lata na kobietę to nie jest tak wiele i rozruszniki prawie rutynowo są w tym wieku wstawiane Nie wiadomo też czy nie miała jakichś innych chorób
54 Monika 89.73.61.59
2012-01-11 21:12:15

:) nie zrozumieliście mnie , chodziło mi o to ,że jeśli ktoś przypadkowo np szturnie mnie na dyskotece czy podczas gry w siatkówkę piłka uderzy mnie w miejsce gdzie jest rozrusznik czy coś się wydarzy typu zemdleje ,elektroda się przesunie itp ;) ?
53 felusia 159.205.143.13
2012-01-09 23:55:21

Moja mama miala 73 lata i tez miala miec rozrusznik lecz doktor w szpitalu powiedzial wprost ze w takim wieku nie chca wszczepiac juz rozrusznika.Zostala wypisana do domu w stanie "dobrym"tak orzekl lekarz prowadzacy , na nastepny dzien zmarla
52 Majka 89.76.166.31
2012-01-03 12:54:12

TATA MA ROZRUSZNIK 20 LAT I TERAZ ZACZYNA PRZY CHODZENIU SIĘ BARDZO MĘCZYĆ , CZY MUSI JUŻ DOSTAĆ NAWY.
51 tom 66.222.208.113
2011-12-09 06:42:16

rozrusznik daje mi komfort w codziennym zyciu, co znacza procenty w jego pracy
50 lidka 178.36.84.51
2011-12-03 14:23:56

wspolczuje.moj tata tez ma od paru dni rozrusznik ale poprawy nie widze.
49 ewa 82.160.209.36
2011-10-17 18:48:33

Droga Aniu. Mam Babcię 92 lata. W tej chwili przebywa w szpitalu z powodu zatrzymania akcji serca, lekarze zakwalifikowali Ją do wszczepienia rozrusznika. Babcia boi się tego zabiegu, a my nie wiemy, co w związku z tym robić, czy Ją do tego namawiać. Musimy szybko podjąć dezycję, bo już wyznaczono możliwy termin zabiegu. Dlatego też mam prośbę, o podzielenie się Twoimi doświadczeniami: jak Twoja Mama zniosła zabieg - fizycznie i psychicznie, i przede wszystkim jak lekarze oceniali ryzyko w tym wieku? Każda informacja będzie dla nas niezykle cenna! Z góry serdecznie dziękuję!
48 Edyta 80.51.44.4
2011-10-10 20:08:15

Czas powrotu do zdrowia Ile czasu zajeło wam pozbieranie się fizyczne i powrót do pracy. Mija mija dwa miesiące i niewiem co dalej jade na kontrole w tym tygodniu. Pracuję w sklepie czy dam radę tak dalej pracować
47 Edyta 80.51.44.4
2011-10-10 20:05:17

Ja mam wszczepiony rozrusznik i wsystko odbyłosię bez komplikacji choć bolało długo i uczucie ze coś w sercu jest nie mijalo szybko do dziś czuję. Leżała ze mną pani która tego samego dnia miałą zabieg i po dwuch tygodniach musieli usunąć jej rozrusznik bo rana sie zainfekowała.
46 Edyta 80.51.44.4
2011-10-10 19:58:38

Też mam dwujamowy stymulator od niedawna - 2 miesiące. Rana szybko sie zagioła, ale czuje cały czas ze w sercu cos mam.
45 Edyta 80.51.44.4
2011-10-10 19:54:42

Witam Mam 34 lata i stymulator od 2 miesięcy, nie wiem ile czasu zajela wam rekonwalescencja...jak się czuliście. Jestem troche przerażona bo oczekiwalam ze bedzie lepiej. Napiszcie ...
44 leszek 77.112.173.134
2011-10-07 20:36:55

Mam rozrusznik 2-jamowy od 10 dni. Pytałem się lekarza , twierdzi że pasy bezpieczeństwa w niczym nie przeszkadzają.Pozdrawiam:)
43 Ania 91.198.89.3
2011-09-30 08:55:59

Pani EGO, A jak na dzień dzisiejszy, jak się Pani czuje,,,,czy coś się polepszyło>???Opisuje Pani podobne objawy jakie ma moja mama,,,,,i jest przed założeniem rozrusznika...
42 Jaga 78.8.59.214
2011-09-26 10:12:06

Mąż ma rozrusznik wszczepiony 20.09 2011. Czy "gula" w okolicy nacięcia i duży obrzęk aż poniżej lewej piersi jest zwykłym powikłaniem pooperacyjnym? Ma zalecenie przykładania lodu i antybiotyk. Szwy jeszcze nie wyjęte.
41 jerzyrozr 78.9.175.237
2011-09-25 14:23:18

rozrusznik mam już dwa lata, i jak na razie czuję się bardzo dobrze pracuję jako zbrojarz, i nie mam żadnych problemów zdrowotnych.Mój wiek to 65 lat.
40 anna 80.53.13.66
2011-09-22 13:15:11

Moja mama ma 90 lat miesiąc temu miała wszepiony rozrusznik, do tego jest bardzo zchorowana osoba. Po wszczepieniu przeszła ciężkie zapalenie płuc - jest w domu. Bez rozrusznika nie było by jeje między nami, cieszymy sie z każdego dnia jej zycia
39 michal 194.28.12.53
2011-09-14 18:14:24

racja 100% , ale u chłpaka to obawa uzasadniona ...nie martw się , pozdrawiam.
38 ryszard 31.133.16.2
2011-09-02 11:06:54

czy oglądanie przez okulary 3D wpływa na pracę rozrusznika
37 Monika 86.26.66.85
2011-08-29 00:51:03

Moja babcia miala wszczepiony rozrusznik miesiac temu i teraz spowrotem trafila do szpitala,rozrusznik przestal dzialac a okazalo sie ze zaplatalo sie jakies wlokienko sercowe wokol niego,musieli go wyciagnac i przeczyscic szkoda tylko ze robili to bez znieczulenia,babcia krzyczala w nieboglosy ,to byl jej najwiekszy bol w zyciu..,do tego mocno sie wykrwawila bo rozrzedzili jej tak krew....nie moge zrozumiec dlaczego tak sie dzieje...
36 irena 178.36.36.208
2011-08-16 20:16:55

mój tata miał założony rozrusznik serca 03.08.2011 w piotrkowie trybunalskim , a 06.08.2011 już zmarł .........
35 Krzysiek 78.154.81.77
2011-08-15 17:41:55

mam go od 3ech miesiecy mam28 lat to byles spiacy bez niego
34 JAŚ
2011-07-14 19:13:35

Spokojnie ja miałem wszczepiany rozrusznik 2 jamowy dwa miesiace temu i jeszcze mnie boli
33 ula
2011-07-13 04:52:55

moja mama 87 lat miala wszczepiony rozrusznik 1 lipca 2011 jeszcze za wczesnie by cos powiedziec na ten temat ale w rozmowie z nia wiem,ze boi sie sama chodzic i odczuwa troche bolesc w okolicy serca.Byla u lekarza ale pani doktor miala chyba zly dzien bo nawet nie spojrzala tylko kazala isc do chirurga.87 lat nie latwo jest chodzic po schodach a szpitale ,przychodnie wlasnie maja ich najwiecej. Lekarze czesto maja swoje" zle dni",ktore zapominaja zostawic w domu i przynosza ich ze soba.Mam nadzieje,ze wszystko bedzie dobrze przed wszczepieniem miala bardzo silne zawroty glowy az krzyczala z bolu a takze tracila przytomnosc lekarz,gdy byla u niego twierdzila,ze to z wiekiem az "znalazl "sie doktor ,ktory wiedzial od czego to jest i dzieki temu lekarzowi zostal wszczepiony rozrusznik bole glowy ustaly.Nie moze tylko korztstac ze sluchawek do ucha slyszy duzy szum.Wszystkim,ktorzy maja rozruszniki zycze duzo zdrowia i aktywnego zycia
32 rafal
2011-06-23 13:11:33

hmm a kto by mial 19 latke bic ? lepiej przytulac hehe ;)
31 Monika
2011-06-21 16:25:26

Mam 19lat 3miesiace temu wszczepiono mi rozrusznik . Jestem ciekawa co sie stanie gdy ktos uderzy mnie w miejsce gdzie ten rozrusznik jest? Co wtedy robic?
30 Andrzej
2011-06-21 11:46:58

Mam 2-jamowy rozrusznik,czy pasy bezpieczeństwa w samochodzie przy ostrym hamowaniu mogą rozrusznik lub przewody. Proszę o odpowiedz.
29 bozena
2011-05-23 19:22:13

moja mama miala wszczepiony rozrusznik 2 miesiace temu a teraz musieli go wyjac bo chociaz chodzila na kontrole to zakonczylo sie posocznica mysle ze zawinil lekarz z nia juz lepiej ale boimy sie czy nie bedzie powtorki bo musi go miec i czeka ja zabieg gdy juz wydobrzeje
28 ega
2011-05-03 10:53:07

Blok przedsionkowo komorowy trzeciego stopnia prawdopodobnie wrodzony Lekarz powiedział,że na dzień dzisiejszy nie da się tego ustalić
27 jan
2011-05-02 12:35:59

Masz racje
26 JANUSZ
2011-04-26 15:24:07

po wszczepieniu dwujamowego symulator serca czuje sie bardzo dobrze chociasz rany sie nie wygoi
25 Bogunia
2011-04-04 22:14:25

Witam.Od 2 tygodni mam wszczepiony dwujamowy stymulator.Czuję się dobrze a napewno bezpieczniej,jeszcze trochę się oszczędzam,ale myślę że będzie ok.Pozdrawiam
24 arti
2011-03-21 07:35:20

witam ja mam 35 lat od roku mam stymulator pracuje na budowie ,a od 3 tyg mam cureczke funkcjonuje normalnie. nie ma co panikowac
23 STEFANIA
2011-03-05 19:58:59

prosze sie nie obawiac mam syna ma 32 lataoperacje mial majac 24 lata niedomykaly mu sie zastawki przezylam koszmar udalo sie komputer ma drugi podlaczony rok temuuu schudl 10 kg czuje sie dobrze ma zone coreczke spodziewaja sie drugiej najwazniejsze w tym ze pracuje w budownictwie nie jest na rencie z tym ja sie nie godze on uwaza inaczej ciesze sie ze jest dobrze i zycze pani tez byloby wszystko dobrze pozdrawiam
22 OLA
2011-03-03 13:19:08

MOJA TESCIOWA MIAŁA 20 LAT TEMU WSZEPIONY ROZRUSZNIK I TERAZ ZŁAMAŁA KOSC SZYJKI UDOWEJ I TRZEBA BYŁO OD OPERACJI WYMIENIC BATERIE CZUJE SIE B. DOBRZE MA 92LATA
21 Jadwiga
2011-02-22 16:32:36

Mam już drugi rozrusznik po 9-ciu latach Wszystko jest OK. Mam 60 lat Pracuję i się nie oszczędzam.Chodzę na kontrolę wg grafiku pozatym podróżuję.
20 Ania
2011-02-05 19:50:56

Moja mama ma 80 lat i 1 go lutego wszczepiono jej rozrusznik. Oprócz tego choruje na cukrzycę poziom cukru często przekracza normę. Nieraz jest 300 a nawet 400. Rany goję się dobrze i mama też czuje się dobrze ma apetyt, spaceruje i nawet chce już myć naczynia a jeszcze nie sciągneliśmy szwów! Wierzę że wszystko będzie dobrze, mam taką nadzieję.
19 ryszard
2011-02-05 16:23:05

samopoczucie po wszczepieniu dwujamowego stymulatora
18 roza
2011-02-03 15:22:15

witam mam juz drugi rozrusznik pierwszy wytrzymał 11 lat był wszczepiany w czasie ciazy 2gi mam 8lat ipiec lat temu tez urodziłam iczuje sie dobrze
17 urszula
2011-01-27 22:01:15

witam,a proszę mi powiedzieć jak umierał Pani tato, ponieważ słyszałam że z rozrusznikiem ludzi przy umieraniu chcą odejść a rozrusznik im na to nie pozwala ponieważ pobudza serce do działania ?
16 wacek
2011-01-25 10:30:36

witam. mam wszczepiony stymulator serca dwu jamowy od roku czasu . mialem powazne obawy co do dalszego zycia z cialem obcym w sobie... ale po kilku tygodniach wruciłem do normalnego zycia staram sie aktywnie zyc; basen, silownia w niczym mi to juz nie przeszkadza, nawet podciaganie sie na drążku nie powoduje jakiś problemów z samopoczuciem. oczywiscie trzeba unikac gwałtownych szarpniec lewej reki czy uderzen bzposrednio w stymulator ale z umiarem mozna naprawde wszystko...Pozdrawiam!!!
15 Michał
2011-01-24 20:15:14

"Ega' mam pytanie: jaki by? powd wszczepienia rozrusznika?
14 ega
2011-01-14 10:49:02

W moim przypadku rozrusznik pogorszył jakość życia, powstały duże obrzęki pękają, mięśnie,doprowadziło do rozerwania ściany serca, Ale najgorsze jest to, że nikt nie może mi pomóc bo jestem przypadkiem odosobnionym i medycyna jest bezradna.
13 kazimierz
2011-01-11 22:52:00

czy przy rozruszniku można prześwietlac klatke pierśiową
12 Antek
2010-12-30 18:06:23

...jeśli piszesz prawdę,to zabieg chyba robił ci "fachowiec" a nie kardiolog, jeśli natomiast chcesz tylko straszyć ludzi, to daruj sobie i nie siej paniki... Zabieg wykonany przez doświadczonego lekarza jest b.bezpieczny i rzadko dochodzi do drobnych powikłań , na pewno nie takich o jakich ty piszesz... Każdy zabieg jest obarczony jakimś ryzykiem Pozdrawiam !
11 Michal
2010-12-25 19:54:27

Mam wszczepiony rozrusznik serca dwujamowy-niestety komplikacje po wszczepieniu byly bardzo powazne. Komora serca przebita w dwoch miejscach, krew i woda w osierdzu. Konieczna byla operacja kardiochirurgiczna, rozcinanie mostka,tamponada. Pozniej woda w plucach -razem 3 tygodnie w szpitalu. Namyślcie sie nad decyzją to jest związane z dużymi komplikacjami. Michal z Łeby
10 basia
2010-12-17 18:03:11

witam tez mam rozrusznik serca ,ale niepokoi mnie to że jeżeli coś chce zrobi lewą ręką to zaraz mi sinieje i robi sieeobrzęk
9 Grania
2010-12-11 12:44:09

Witam P.Zuzię.-Mój ojciec miał 80 lat i też zdecydowaliśmy się na rozrusznik serca.Zył z nim jeszcze 10 lat i czuł się wspaniale.Zmarł zupełnie z innego powodu.Proszę się długo nie zastanawiać ,jeżeli osoba jest w stanie ogólnie dobrym ,proszę pozwolić cieszyć się życiem.Rozrusznik nie ogranicza człowieka,jeżeli przestrzega się zasad .Głowa do gory.Pozdrawiam
8 zuzia
2010-12-11 11:47:57

czy pacjentka która ma 82 lata, jest obciążona innymi chorobami powinna mieć wszczepiony rozrusznik, czy przeżyje ten zabieg , kto weźmie odpowiedzialność za nieprzewidziane najpoważniejsze zdarzenie jakie może się zdarzyć
7 mateusz
2010-11-25 14:35:52

zmieni sie ale na lepsze teraz mozna zyc anie byc ciagle zmeczonym i spiacym
6 maniek
2010-11-24 17:24:25

witam , mam 30 lat i juz 13 lat z bateryjką , ludzie oczyśćcie swoje umysły z niewiedzy, w waszym zyciu nic sie nie zmieni !
5 Mariusz
2010-09-18 22:36:14

Postaraj sie poszukac przepisy prawne, mowiace o tym czy osoby z rozrusznikiem serca moga pracowac na kolei. To co mowi lekarz nie ma znaczenia - wazne jest to co jest zapisane w regulaminie pracy na kolei. Wiem, ze niektorzy piloci pracujacy w liniach lotniczych lataja z rozrusznikiem serca. Poszukaj wiec odpowiedniej literatury. Powodzenia!
4 Marta
2010-09-16 13:18:50

Ja mam 25 lat i rozrusznik od 4 lat. Też pamiętam jak bardzo się bałam gdy usłyszałam, że muszę go mieć i po implantacji. Przede wszystkim rozrusznik to nie "zagrożenie" tylko raczej wyleczenie. W życiu codziennym nie przeszkadza wcale. Trzeba tylko pamiętać o nim przy maszynach i urządzeniach generujących duże pole elektromagnetyczne, jak wielkie silniki elektryczne, spawarki łukowe, zgrzewarki, suwnice magnetyczne, elektromagnesy. Bramki w sklepach są bezpieczne :) Z tego co wiem odpada też strzelanie z broni krótkiej i długiej. Trzeba pamiętać by zawsze mieć przy sobie dokumenty od rozrusznika (dostaje się). Generalnie z nim żyje się lepiej. A można robić wszystko :)
3 edyta
2010-09-02 11:44:17

czesc. ja mam 24 lata i od 5 lat mam rozrusznik serca. i powiem tak. czuje sie swietnie nie mdleje nie bolimnie serce. przezd opecarja mdlalalmi bol bylokropny a teraz nic. niemasz zcezgo sie badz to nic strasznego i da sie zyc normnalnie tak jak wczesniej. poprostu jest wygodniej gdyz nie obawiasz sie ze zemdlej to podtrzymuje bicie serca . bedzie dobrze. pozdrawiam i zycze duzo zdrwoka
2 Emilia
2010-09-02 00:30:35

Mam 28 lat mój mąż 31. Grozi mu rozrusznik. Jesteśmy młodym małżeństwem, mamy 2 letnią córeczkę. Martwię sie o niego. Strasznie sie boję.
1 Witek
2010-07-29 14:45:27

Do czasu wszczepienia pracowałem jako maszynista pojazdów trakcyjnych.Po inplantacji rozrusznika nastąpiła wyrazna poprawa pracy serca,ale zostałem odsunięty od wykonywania zawodu.Czy ktoś może jest osobą zwiazaną z pracą na kolei.Lekarz zakładowy stwierdził że stwarzam zagrożenie.


Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Łabędzia szyja
-Śniadanie - rzecz ważna
-ABC wiedzy o rozruszniku serca
-Andropauza i co dalej
-Antykoncepcja (niektóre popularne metody)
-Astma
-Bańki akupunkturowe na przeziębienie
-Brodawki - jak się pozbyć?
-Bruksizm, czyli zgrzytanie zębami
-Ceramidy i skóra
-Chrypka
-Ciążowe dolegliwości
-Creutzfeldta-Jakoba choroba
-Dobrze spać
-Głodne, chore włosy... i łupież!
-Gdy boli i choruje wątroba...
-Grypa - jak ją leczyć?
-Jak dbać o twarz ?
-Jedz bo zdrowe - czarna rzodkiew
-Jedz bo zdrowe - kapusta
-Jedz bo zdrowe - seler
-Jedz bo zdrowe - szparagi
-Kalkulator kalorii dla sportowców
-Katar sienny - pytania do lekarza
-Kefir zapobiega siwiźnie!
-Komputer i oczy
-Leczenie trądziku (2)
-Nie dajmy się grypie
-Nie tylko do herbaty
-Niebezpieczne kleszcze
-Odczulanie dietą - Alergia
-Prawidłowy rozwój płodu a kwas foliowy
-Przeczytaj - zastosuj !
-Skręcenie stawu kolanowego
-Trądzik bez tajemnic (1)
-Uwaga - kąsające owady
-WĄGLIK – niebezpieczna choroba
-Wegetarianizm - wciąż kontrowersyjny?
-Woda mineralna rozpuszcza kamienie nerkowe
-Wygraj z wiosną
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->